Համակարգող հանձնաժողով

Համակարգող հանձնաժողովը, իր կազմում որպես անդամներ ընդգրկելով յուրաքանչյուր գործընկեր կազմակեպության մեկական ներկայացուցիչ, պատասխանատու է ընդհանուր ծրագրավորման, կազմակերպական, վերահսկողական և ծրագրի արդյունքների գնահատման ու հաշվետվությունների ներկայացման աշխատանքների համար: Հիմնականում, ինչպես նշված է հայցադիմումում, Համակարգող հանձնաժողովի անդամներն են.

ESPAQ-ի Համակարգող հանձնաժողով

 

Loading...