Ծրագրի մասին

ESPAQ ծրագրի ամբողջական նպատակն է Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում ամրապնդել որակի ապահովման (ՈԱ) գործընթացներն ու գործելակարգերը ներգրավելով բոլոր շահակիցներին և, հատկապես, ուսանողներին՝ հիմնական շահառուներին:

Համակարգող հանձնաժողովը, իր կազմում որպես անդամներ ընդգրկելով յուրաքանչյուր գործընկեր կազմակեպության մեկական ներկայացուցիչ, պատասխանատու է ընդհանուր ծրագրավորման, կազմակերպական, վերահսկողական և ծրագրի արդյունքների գնահատման ու հաշվետվությունների ներկայացման աշխատանքների համար: Հիմնականում, ինչպես նշված է հայցադիմումում, Համակարգող հանձնաժողովի անդամներն են.